Senin, 14 Mei 2012

About MaFaZA


Bismillah…
Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh..

TENTANG MA’HAD ‘ALY FATIMAH AZ-ZAHRA, MAGETAN-JAWA TIMUR


Alhamdulillah..Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, bini’matihi tatimmush shalihat..wa huwalladzi anzalas sakiinata fi qulubil mu’minin li yazdaadu iimanan ma’a iimanihi.
Kami bersaksi Bahwa Tiada Illah yang berhak disembah selain Allah ‘Azza Wa Jalla, Tuhan yang mengetahui  yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati tanah yang hina dan menyempurnakannya dan meniupkan Roh (ciptaan)Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu…(QS. As-Sajdah : 6-9)
Dan kami juga bersaksi bahwa Muhammad bin ‘Abdullah sebagai UtusanNya, manusia yang diciptakanNya sebagai hamba teragung di seluruh jagad raya ini, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…(QS. Al-A’raf : 157)
Bismillah, dengan menyebut nama Allah..kami selaku pengurus BEM MAFAZA membuka blog ini, dan kami awali dengan memaparkan sedikit tentang ma’had kami, Ma’had ‘Aly Fatimah Az-Zahra..dan tak lain hanya Libtighoi Mardhatillah…

Sejarah Berdiri Ma’had ‘Aly Fatimah Az-Zahra
Ma’had ‘Aly Fatimah Az-Zahra Li Tahfiidzil Qur’an wa Ad-Dirosat Al-Islamiyah Magetan, Jawa Timur merupakan salah satu ma’had binaan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), dan juga sebagai pioner ma’had putri pertama yang didirikan dari sekian banyak Ma’had ‘Aly binaan DDII. Begitu juga dengan Ma’had ‘Aly binaan DDII yang lain yang didirikan atas kerja sama suatu yayasan dengan DDII, MAFAZA, nama sapaan bagi ma’had ini, di bawah pengurusan Yayasan Ar-Rasyidah yang diketuai oleh Usth. Hj. Siti Zulaikhah,M.Ag.
Pencetus awal berdirinya ma’had ini adalah beliau Ust. Aris Munandar Al-Fatah ketika mengisi acara Manasik Haji Ummahat Yayasan Ar-Rasyidah. Beliau sebagai Sekertaris DDII Jawa Tengah memaparkan tentang Proyek Penanaman Modal Akhirat (PMA) dengan melahirkan generasi ummat penghafal Al-Qur’an kepada para ummahat anggota manasik saat itu. Dan biidznillah Proyek PMA ini banyak menarik minat ummahat untuk mendirikan Ma’had ‘Aly Tahfidzul Qur’an, maka mulailah perencanaan pendirian Ma’had ‘Aly Fatimah Az-Zahra mulai saat itu.

Asal Muasal Nama “Fatimah Az-Zahra”
“Mengapa kami memilih nama “Fatimah Az-Zahra” sebagai nama ma’had ini?” pertanyaan Usth. Zulaikhah saat pertama kali beliau mengumpulkan seluruh Mahasantri Mafaza dalam acara ta’aruf (perkenalan) dengan beberapa ibu-ibu pengurus Yayasan Ar-Rasyidah di kediaman Ibu Mey Herlina,SH, selaku Notaris Mafaza. Dengan lembut  beliau menjawab pertanyaan itu sendiri. “Pertama, karena ma’had ini dibawah Yayasan Ar-Rasyidah sebagai pengurus, yang mana yayasan ini seluruhnya beranggotakan Ibu-Ibu. Kedua, karena ingin mencontoh pribadi salah satu putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra baik dari segi kezuhudannya terhadap dunia, muamalah sehari-hari dengan Rabbul ‘Izzah, Ayahanda dan suami tercinta dan sesama kaum Muslimin dalam kehidupannya, serta mujahadahnya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup yang Allah ‘Azza wa Jall ujikan kepada beliau.” Jelas Usth. Zulaikhah dalam acara ta’aruf saat itu. Dan itulah alasan kenapa Ma’had ‘Aly ini diberi nama Fatimah Az-Zahra.

Lokasi Ma’had
Saat pertama kali Mahasantri Mafaza  datang pada tanggal 15 Juli 2011, mereka  di tempatkan di kediaman Ibu Mei Herlina,SH,dengan alamat  Jalan Kunti, depan Pasar Sayur (tidak jauh dari alamat ma’had yang sekarang ini di tempati oleh mahasantri) sebagai tempat pendaratan pertama hingga berjalan sekitar satu bulan lamanya bertempat disana, sampai  libur Ramadhan pertama tiba. Memang sudah dua kali alamat ma’had ini berpindah. Dan sekarang ini masih beralamat di Jalan MT. Haryono 17, dan selaku Tuan Rumah adalah Bidan Widiyastuti, Bapak Sunarto,A.Mk. Dan kenapa alamat ini masih berpindah-pindah? Karena lokasi sesungguhnya ma’had ini berada di Komplek Perumahan Bukit Royal Kencana. Namun lokasi tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan (Allahumma Yassir Umuuranaa haadza, aamiin..). Walaupun begitu, dengan berpindah-pindahnya lokasi ma’had ini, ternyata tidak menyurutkan semangat mujahadah Mahasantri Mafaza dalam berkonsentrasi  untuk hifdzul Qur’an dan thalibul ‘ilmi.

Launching (Peresmian) Ma’had
Ma’had ‘Aly yang masih berlokasikan di Jalan MT. Haryono 17 Magetan Jawa Timur ini diresmikan pada tanggal  16 Oktober 2011 oleh Ketua Yayasan, Usth Siti Zulaikhah dengan Ust. Kholil Ridwan, Lc dari MUI Pusat. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat magetan , Asatidz pembesar ma’had-ma’had tahfidz lainnya dan tokoh-tokoh dari pihak DDII serta MUI Pusat. Diantaranya Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Magetan, dan Bupati Magetan sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat magetan. Sedangkan dari asatidz pembesar ma’had tahfidz lainnya seperti Ust. Syihabuddin AM.Al-Hafidz . Sedangkan dari pihak DDII dihadiri oleh  Ust. Aris Munandar Al-Fatah  sebagai Sekertaris Dewan Dakwah Jawa Tengah, Ust. Adriansyah Rosyad sebagai Ketua Biro Kaderisasi Dewan Dakwah Solo, Ust. Solichan (DDII Jawa Tengah), dan Ust. Syuhada Bahri (DDII Pusat). Dan dari MUI Pusat diwakilkan oleh Ust. Kholil Ridwan,Lc.  Acara ini juga dihadiri Bapak H. Syahrir B.M, MM, selaku Pengawas Pesantren. Dan acara ini turut dihadiri juga para tamu undangan dan wali Mahasantri Mafaza sendiri.

Materi apa saja yang diajarkan pada Mahasantri Mafaza?
Tentunya yang paling pokok adalah Tahfidzul Qur’an dengan pengampu Usth. Alfi Fatihatul Islamiyah, beserta materi pelengkap yakni Tahsinul Qiro’ah, dengan pengampu Usth. Ita Hidayati dan Usth. Siti Munawwaroh. Selain itu adalah materi pendukung dari tahfidz itu sendiri yang meliputi :
  1. Manhaj Da’wah, dgn Pengampu : Ust. Aris Munandar Al-Fatah (Kartasura, Solo) dan Ust. Adriansyah Rosyad (Ngruki, Solo)
  2. Tafsir Al-Qur’an (Tafsir Tematik) dan Ulumul Qur’an, dgn pengampu : Ust. Ihsan Saifuddin (Solo)
  3. Aqidah / Tauhid, dgn pengampu : Ust. Asmuji Muhayyat (Takeran, Magetan)
  4. Fiqh Ibadah, dgn pengampu : Ust. Adriansyah Rosyad (Ngruki, Solo)
  5. Bahasa Arab, dgn pengampu : Ust. Ageng Wigunarto (Takeran, Magetan)
  6. Thibbun Nabawi, dgn pengampu : Usth. Siti Zulaikhah (KPR Asabri, Magetan)
  7. Ekonomi Syari’ah, dgn pengampu : Ust. Mukharom Ridho (Solo)
  8. Komputer, dgn pengampu : Ust. Mukharom Ridho (Solo)
  9. Bahasa Inggris, dgn pengampu : Ust. Yusuf (Magetan)
  10. Metodologi Pendidikan, dgn pengampu : Ust. Mukharom Ridho (Solo)

Output yang diharapkan dari Ma’had ini
Sesuai dengan visi ma’had, yakni terwujudnya pribadi Hafidzah yang berjiwa Mujahidah, berintelektualitas ‘Ulama, berpegang teguh pada Qur’an dan Sunnah, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka output yang diharapkan  dengan adanya Ma’had ‘Aly  yang berjumlah 20 orang mahasantri ini  adalah mencetak dan melahirkan Da’iyah berjiwa Mujahidah yang berbekal Hifdzul Qur’an dengan ‘Ulumuddin yang memadai yang siap diterjunkan dalam  masyarakat dan mampu ber-Amar Ma’ruf Nahi Munkar, serta hanya berloyalitas kepada Allah ‘Azza Wa Jalla, Rasul-Nya, dan orang-orang Mukmin.

Tamma Bi Hamdillah…selesai sudah pembukaan awal kami  dengan pemaparan sedikit tentang ma’had kami di Blog Ma’had ‘Aly Fatimah Az-Zahra, semoga memberi manfaat bagi para pengunjung blog kami, dan semoga blog ini menjadi salah satu lahan dakwah kami dalam dunia maya…Aamiin…
Jazakumullah Khairal Jaza’…
Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh…

                                                                                                                 Pengurus BEM MAFAZA”

Ø   
Minggu, 06 Mei 2012

Apel PaGi Mafaza

طالبات معهد فاطمة الزهراء


اب ادريسالتسجيع من المكرم اب ادريس 

Mahasantri menyiapkan barisan

pembukaan apel pagi